Serveis de topografia, enginyeria i consultoria agroambiental 

Engimaps és una consultoria familiar formada per enginyers agrònoms, que neix de l’experiència d’un dels fundadors que des del 1990 realitza serveis de topografia i enginyeria agroambiental.

Els nostres serveis es dirigeixen tant a entitats públiques (administració, ajuntaments) com entitats privades (petits i grans propietaris, enginyeries, arquitectes, etc.).

L’empresa Engimaps integra enginyeria, consultoria i topografia. Oferim solucions d’enginyeria en el sector agrícola, ramader i de les indústries alimentaries, realitzant legalitzacions, projectes tècnics, assessorament, valoracions i peritacions. En topografia, destaquem la realització de treballs de medició i aixecaments topogràfics, medició de parcel·les, plans parcials i especials, elaboració de cartografia temàtica i medició d’edificis i façanes. Disposem d’un ampli coneixement en la interpretació de cadastres rústics antics (1943) i amillarament. Ens hem especialitzat en la resolució de conflictes en finques rústiques sobre límits entre veïns i la cerca de finques rústiques, a partir de les descripcions registrals i/o cadastrals.