LEGALITZACIONS

 • Legalització de locals comercials, restaurants, bars, carnisseries, forns, etc. 

 • Legalització d'activitats agropecuàries, agroindustrials i nuclis zoològics. 

 • Legalització de centres de jardineria “gardens”, planters, graveres, hípiques, gosseres, circuits de MotoCross, etc. 

 • Legalització de cases rurals. 

 • Legalització de punts de venta de productes agroalimentaris, forestals, agrícoles, hortícoles, etc. 

 • Legalització de pous i altres captacions d'aigua 

PROJECTES

 • Projectes d'obra civil d'edificacions agrícoles, ramaderes i agroalimentàries (coberts, magatzems, granges, cellers, almàsseres, murs de contenció, rocalles, passos a nivell, cases rurals...). 

 • Projectes de millora, reforma i canvis de traçat, de camins rurals. 

 • Projectes de rehabilitació de masies, cases rural i coberts agrícoles. 

 • Estudis d’impacte ambiental i paisatgístic. 

 • Projectes de restauracions paisatgístiques i enjardinaments. 

 • Disseny d’instal·lacions de regadius i drenatges. 

 • Projectes de prevenció d’incendis (CTE – RSCIEI). 

 • Projectes de moviments i aportacions de terres a camps de conreu. Millores de finques. 

 • Plans tècnics de gestió i millora forestal.